WALLRUN - gabion wall system by petrič

 

 

Kovinski elementi

Betonski elementi

Postavitev WALLRUN stene

  1. Izdelava AB pasovnega temelja d/h = 80/30 cm.

  2. Postavitev začetnega, vmesnih in zadnjega stebra. Sidranje stebrov.

2a. Detajl sidranja stebrov.

  3. Postavitev prve plasti WALLRUN stene: mreže in AB elementi.

3a. Detajl spajanja stranice mreže na steber.

  4. Polnjenje mrež s kamenjem granulacije 80-120 mm. Pritrditev AB elementa s kovinsko konzolo.

4a. Detajl pritrditve AB elementa s kovinsko konzolo.

  5. Postavitev druge plasti mrež. Pritrditev spodnje kovinske konzole.

5a. Detajl spajanja dveh stranic mreže na steber.   

5b. Detajl pritrditve spodnje kovinske konzole.

  6. Polnjenje mrež s kamenjem in postavitev AB elementov. Pritrditev AB elementa s kovinsko konzolo.

6a. Detajl pritrditve AB elementa s kovinsko konzolo. 

  7. Postavitev tretje plasti mrež. Pritrditev spodnje kovinske konzole.

7a. Detajl spajanja dveh stranic mreže na steber.

7b. Detajl pritrditve spodnje kovinske konzole. 

   8. Polnjenje mrež s kamenjem in postavitev AB elementov. Pritrditev AB elementa s kovinsko konzolo.

8a. Detajl pritrditve AB elementa s kovinsko konzolo. 

  9. Postavitev četrte plasti mrež. Pritrditev spodnje kovinske konzole.

9a. Detajl spajanja dveh stranic mreže na steber.

9b. Detajl pritrditve spodnje kovinske konzole.

 10. Polnjenje mrež s kamenjem in postavitev AB elementov. Pritrditev AB elementa s kovinsko konzolo.

10a. Detajl pritrditve spodnje kovinske konzole.

  11. Postavitev pete plasti mrež. Pritrditev zgodnje kovinske kape za AB pokrova.

11a. Detajl spajanja dveh stranic mreže na steber.

11b. Detajl pritrditve zgornje kovinske kape za AB pokrova.

  12. Polnjenje mrež s kamenjem in postavitev AB elementov.

  13. Postavitev AB pokrovov. Pritrditev mrež med seboj z obročno C spojko.

13a. Detajl pritrditve mrež z obročno C spojko.