Poslovna vizija je postati eden vodilnih ponudnikov urbane in prometne opreme na trgih Evropske unije. Podjetje namerava v prihodnje razširiti prodajni program, okrepiti prepoznavnost in ugled svoje blagovne znamke ter z nadstandardno ravnijo storitev zagotoviti zadovoljstvo kupcev in prodor na nove trge.