K naboru izdelkov blagovne znamke MADE ByPetrič tako danes sodijo kakovostno izdelana urbana oprema ter specifične rešitve na področju energetike. Izdelkom so skupni inovativna zasnova, kakovostno oblikovanje, trajnostna izdelava ter dolg življenjski rok uporabe. Izdelki blagovne znamke MADE ByPetrič so rezultat lastnih razvojnih in produkcijskih zmožnosti - projektiranja, razvoja, prototipiranja, proizvodnje, montaže in servisiranja. Ključna prednost blagovne znamke MADE ByPetrič je prožnost, saj lahko podjetje izdelke in rešitve hitro in uspešno prilagodi posebnim potrebam kateregakoli kupca. 

Ključna vrednota je odgovorno poslovanje, njeni temeljni obljubi pa sta brezhibna izdelava in brezčasna obstojnost. 

Poslovna politika podjetja temelji na spoštovanju potreb in pričakovanj kupcev ter na aktivnem prevzemanju odgovornosti do poslovnega in naravnega okolja. Ena ključnih značilnosti podjetja je aktivna skrb za razvoj zaposlenih, ki jih je v podjetju po 25 letih obstoja že 60.